ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ ТОВ «ПК «ПОЖМАШИНА»

 Керівництво ТОВ «ПК «ПОЖМАШИНА» офіційно проголошує Політику у сфері якості для декларування своїх намірів по створенню і підтриманню ефективної системи управління компанією, яка заснована на проектно-процесній моделі із застосуванням ризик-орієнтованого менеджменту.

     Основною ціллю ТОВ «ПК «ПОЖМАШИНА» є створення унікального продукту, що володіє властивостями, які не запропоновані у вибраному ринковому  сегменті  та передбачення  потреб споживачів пожежної, спеціальної та сільськогосподарської техніки.

     Основними методами для досягнення поставленої цілі є:

– система проектування на базі перспективного планування якості продукції;

– система менеджменту, яка заснована на моделі процесів різних рівнів, що функціонують з урахуванням принципу P–D–C–A та періодичного моніторингу показників результативності процесів, планування і реалізації проектів їх постійного поліпшення;

– виробнича система з елементами бережливого виробництва, інструментами аналізу ризиків і статистичного управління процесами;

– система управління ланцюжком поставок, як комплексна система управління ресурсами;

– система управління знаннями і корпоративною культурою з урахуванням аналізу показників ефективності діяльності персоналу.

     У зв’язку з поставленою ціллю в поточному періоді необхідно вирішити головні задачі:

– розробка та впровадження системи ефективних продажів на ринку В2В;

– розробка системи менеджменту, що орієнтована на систематичний аналіз виконання стратегії підприємства;

– побудова виробничої системи ТОВ «ПК «ПОЖМАШИНА», яка заснована на оптимізації процесів виробництва з урахуванням аналізу ризиків розробки і виконання процесів виробництва з подальшою їх стандартизацією;

– розробка та впровадження системи управління персоналом, яка заснована на розвитку і збереженні людського капіталу компанії та створенні системи справедливої винагороди працівникам за працю у відповідності  з результатами діяльності компанії.

     Стратегічними задачами, які направлені на розвиток компанії також є:

– систематичний аналіз поточних і перспективних вимог споживача з подальшою структуризацією функції якості продукції, що випускається;

– впровадження елементів системи загального обслуговування обладнання;

– впровадження інструментів планування якості техніки, що випускається на етапах розробки з використанням методології перспективного планування якості продукції та інших прогресивних технологій;

– робота з постачальниками з урахуванням оптимізації вартості матеріалів і комплектуючих та вибору постачальників на основі схвалення їх виробництва;

– розвиток сервісу і підвищення ефективності технічного обслуговування реалізованої продукції.

     Для виконання поставлених задач вище керівництво ТОВ «ПК «ПОЖМАШИНА» зобов’язується:

– сприяти ефективному застосуванню процесного підходу та ризик-орієнтованого менеджменту;

– розподіляти необхідні ресурси і відповідальність персоналу по всіх виробничих процесах;

– довести Політику до відома кожного працівника та систематично аналізувати її на актуальність.